Foto šolja Kondićeva šara

650,00 RSD

Kondićeva šara.  služi za zaštitu doma i porodice, čuva bogatstvo, nematerijalno i materijalno, štiti od uroka i razbija ga. Urok je negativna energija i zbog njega vrlo često devojke ili momci nisu mogli da se udaju i žene.“

„Naše bake i prabake znale su kako se razbija taj urok, a jedan od načina je šara ćilima gde se neudatoj devojci nosi u kuću ova šara, poklanja se i legenda kaže da se u roku od godinu dana devojka udaje“,
Clear